Quae
Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas Plinius Secundus Het is moeilijk te behouden wat je geleerd hebt als je het niet gebruikt It is difficult to retain what you may have learned unless you should practice it. Nulla res carius constat quam quae precibus empta est Seneca Niets is zo duur als wat je hebt gekocht met smeken. Nothing is so expensive as that which you have bought with pleas. Omnia iam fient quae posse negabam Ovidius Alles waarvan ik zei dat het niet kon gebeuren zal nu gebeuren. Everything which I used to say could not happen will happen now. Quae nocent, saepe docent Je leert van wat je pijn doet. What hurts, often instructs. One learns by bitter/adverse experience. Quae vide (qqv) Zie aldaar. See these things. Redde Caesari quae sunt Caesaris Geef Caesar de dingen die hem toekomen. Render unto Caesar the things that are Caesar's. Studium discendi voluntate quae cogi non potest constat Leren hangt af van de welwillendheid van de leerling, die niet door dwang verkregen kan worden. Study depends on the good will of the student, a quality which cannot be secured by compulsion. Non est ars quae ad effectum casu venit Seneca Wat zijn resultaat bij toeval verkrijgt is geen kunst. That which achieves its effect by accident is not art.